Fashyou

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest SoFavourite Agata Majewska ul. Rembielińskiego 19/12, 93-575 Łódź. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu FashYou, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu FashYou, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów FashYou jak i podmiotów współpracujących.

3. FashYou przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. FashYou z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności FashYou zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. FashYou sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu FashYou.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach serwisu FashYou.

5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis FashYou bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez FashYou w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez FashYou, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu FashYou, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie FashYou

6. Podczas korzystania z serwisu FashYou, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

  1. przy rejestracji konta w serwisie (e-mail)

7. Okazjonalnie w serwisie FashYou organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie FashYou swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu FashYou o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez FashYou. FashYou może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie FashYou naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. W przypadku udostępnienia w serwisie FashYou usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu FashYou i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wyłączenie tej opcji w ramach konta Użytkownika na stronie Ustawienia.

11. Serwis FashYou wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

12. Serwis FashYou informuje, że podczas przeglądania stron internetowych FashYou.pl używane są przez FashYou pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z FashYou.pl. Uzyskane przez FashYou informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. FashYou informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu FashYou może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.